Voorstelling

Hacking bestaat in de ongeoorloofde toegang tot een computersysteem. Deze praktijk verwijst naar het binnendringen in het computersysteem van iemand zonder diens medeweten, zonder over de vereiste bevoegdheid te beschikken. Dit impliceert over het algemeen kwaad opzet. Maar onopzettelijk een verbinding tot stand brengen en die verbinding vrijwillig behouden, wordt ook als hacking beschouwd. Zelfs het hacken van een informaticasysteem dat niet of nauwelijks beveiligd is, is strafbaar.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de «insiders» en de «outsiders», ofwel interne hackers en externe hackers. De «insiders» zijn degenen die een toegangsbevoegdheid hebben, maar die misbruik maken van deze bevoegdheid. De insiders zijn alleen strafbaar als ze hacken om schade toe te brengen of met bedrieglijk opzet. De outsiders zijn personen die niets te maken hebben met het gehackte computersysteem, zij zijn strafbaar zodra zij toegang hebben tot een computersysteem of de toegang tot dat computersysteem in stand houden, zelfs indien zij niet noodzakelijk slechte bedoelingen hebben.

Daarnaast is het verboden om gegevens die computerinbraken mogelijk maken, te verzamelen of (al dan niet tegen betaling) aan te bieden. Dit verbod dient om de handel in toegangscodes en «hacking tools» aan banden te leggen.

Hackers kunnen gebruik maken van een aantal «zombiecomputers», computers van personen of vennootschappen die slecht beveiligd en geïnfecteerd zijn met een «Trojaans paard» (welke het mogelijk maakt om de controle over een computer dat met het internet verbonden is over te nemen en om deze te gebruiken). Dit maakt de totale controle van een computer en de toegang tot de gegevens die hierop zijn opgeslagen mogelijk.

Er bestaan verschillende soorten hackers:  

 • white hat hackers = ‘goede’ hackers, voor wie het een uitdaging vormt om de zwakten in de beveiliging van een website te bepalen. Zij hebben geen bedrieglijke bedoelingen.
 • black hat hackers = hackers met kwade bedoelingen of ‘crackers’, zij die de bedoeling hebben om te schaden.
 • grey hat hackers zitten tussen de white hat en de black hat hackers in. Soms hebben zij goede bedoelingen, soms ook niet. Net als de white hat hackers vinden zij de uitdaging interessant, maar zij aarzelen niet om zich te verrijken als de gelegenheid zich voordoet.
 • script kiddies = geen echte hackers, zij gebruiken een programma dat door anderen is gemaakt (script) om binnen te dringen in een systeem. Script kiddies zijn het talrijkst, maar zij zijn ook het gemakkelijkst te stoppen.
1
Voorstelling

Wettelijke basis

 • Art. 550bis van het Strafwetboek
 • Art. 2 van het Verdrag van Boedapest
1
Wettelijke basis

Adviezen

 • Gebruik veilige wachtwoorden (lang, met cijfers, symbolen, kleine letters en hoofdletters, kan ook een zin zijn).
 • Hergebruik uw wachtwoorden niet, deel ze niet en vermeld ze niet in uw e-mails, smartphone of computer.
 • Beveilig uw computersystemen door een antivirussoftware, een firewall en anti-spyware te installeren en voer regelmatig een scan uit.
 • Installeer de updates van uw computer en uw programma’s.
 • Blijf kritisch ten opzichte van e-mails van onbekende afzenders. U kunt deze beter niet openen, noch beantwoorden of doorsturen.
 • Download geen software of iets anders van onbekende bronnen.
 • Surf niet op websites die vaak gecontroleerd worden door hackers (zoals onder meer pornografie, online games, gratis downloads, etc.).
 • Wanneer u bent ingelogd op een website om aankopen te doen, een commentaar of iets anders te schrijven, denk er dan aan u af te melden voordat u de pagina verlaat.
 • Meld het probleem aan de lokale politie.
1
Adviezen

Nuttige links

1
Nuttige links