Context

Cyberpesten omvat elke vorm van pesten waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om de slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen en te beledigen met als doel hen te kwetsen. Om over cyberpesten te kunnen spreken, moet het gedrag zich opzettelijk en herhaaldelijk voordoen en moet er sprake zijn van onevenwichtige machtsverhoudingen tussen de dader en het slachtoffer.

De GSM, de computer en het internet maken het mogelijk een onbeperkt aantal soorten van cyberpesten te begaan: een wachtwoord ontfutselen om een account te blokkeren of om in naam van de gebruiker beledigende berichten te verspreiden (link naar fiche hacking), haatberichten sturen, roddels verspreiden via e-mail, stalken via Windows Live Messenger, Facebook of «chat rooms», een website, blog of account op de sociale netwerken creëren met inhoud en foto’s die kwetsend zijn voor het slachtoffer, enz.

Deze pesterijen vinden niet alleen plaats tussen jongeren, maar jongeren lijken wel vaker dader of slachtoffer te zijn. Cyberpesten en klassiek pesten gaan zeer vaak samen. Wat specifiek is voor cyberpesten, is het zogenaamd anonieme karakter van het internet, hetgeen als gevolg heeft dat de daders meer durven dan bij “offline” pesten.

1
Context

Wettelijke bepalingen

 • Art. 145bis van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • 442bis, 443, 444, 448 en 383 van het Strafwetboek
1
Wettelijke bepalingen

Tips

Jongeren

 • Praat erover met een vertrouwenspersoon (ouders, leerkracht, enz.)
 • Antwoord niet op de e-mails/berichten van de pester. Hij/zij zal er onmiddellijk minder plezier in hebben
 • Blokkeer zijn/haar nummer en/of e-mailadres, maak eventueel een nieuw e-mailadres aan en verander van pseudoniem
 • Hulplijnen:
  103ecoute.be (FR)
  gratis noodnummer : 11 60 00

Ouders

 • Toon interesse in de online activiteiten van uw kinderen, praat er open en positief over en sensibiliseer hen voor de risico’s die hieraan verbonden zijn. Verbied het gebruik van de nieuwe media niet, zelfs niet als uw kinderen een fout hebben gemaakt of nalatig zijn geweest.
 • Zorg ervoor dat, voor kinderen jonger dan 12 jaar, de computer zich in een gemeenschappelijke plaats bevindt (niet in de slaapkamer bijvoorbeeld), dat u af en toe een blik kunt werpen op het scherm en kunt horen of uw kinderen schrikken van bepaalde beelden, e-mails, enz.
 • Blijf u informeren om up-to-date te blijven in verband met de evoluties en de omgeving van de jongeren (tablets, smartphones, applicaties, enz.)
 • Indien er zich problemen voordoen, meld deze dan snel aan de school/de politie

Leerkrachten

 • Creëer een positieve sfeer en een gevoel van welzijn in de klas, toon interesse in hetgeen uw leerlingen op de computer/hun draagbare telefoon doen, pak de discussie positief aan
 • Leer de leerlingen om het internet op een veilige en verantwoordelijke manier te gebruiken (dossier van Child Focus), door rollenspelen, groepsdiscussies, opiniespellen waarbij de leerlingen «akkoord» en «niet akkoord» kaarten hebben, enz.
 • Werk samen met de leerlingen «anti-pestregels» uit, schrijf ze op en hang ze zichtbaar op in de klas en/of in het informaticalokaal
 • Praat over verantwoordelijkheid en over de gevolgen die deze daden kunnen hebben, omdat de daders zich er vaak niet van bewust zijn omwille van het anonieme karakter van het internet. Leg hen uit dat het bij dit soort feiten niet moeilijk is om de dader te achterhalen aan de hand van het IP-adres van de computer.
 • Voorzie in een contactpunt waar de leerlingen en de ouders een pestprobleem in alle vertrouwen kunnen melden (anonieme brievenbus enkel hiervoor bestemd)
 • Informeer de ouders in geval van problemen indien zij niet op de hoogte zijn
 • Blijf u informeren om up-to-date te blijven in verband met de evoluties en de omgeving van de jongeren
1
Tips

Nuttige links

1
Nuttige links