Voorstelling

Cyberhate of cyberhaat verwijst naar racistische, discriminerende, negationistische uitlatingen en oproepen tot geweld door middel van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

Het kan bijvoorbeeld gaan om Facebook-pagina’s die oproepen tot haat ten opzichte van een gemeenschap, video’s, berichten op fora, etc.

De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, zij wordt beperkt door het verbod op haat en discriminatie.

 • Racisme = discriminatie op basis van het zogenaamde ras, huidskleur, nationaliteit, de voorouders en de nationale of etnische origine.
 • Discriminatie = discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen, gezondheidstoestand, lichamelijke kenmerken, rijkdom, taal, etc.
 • Negationisme = het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de Holocaust.
1
Voorstelling

Wettelijke basis

 • Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
 • De antiracismewet van 30 juli 1981 (gewijzigd door de wet van 10 mei 2007)
 • De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007
 • De wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd
1
Wettelijke basis

Adviezen

 • Vergeet niet dat de vrijheid van meningsuiting niet absoluut is, dit geldt eveneens voor de nieuwe informatie en communicatietechnologieën (zoals het internet, sociale netwerken, smartphone, etc.)
 • Vergeet niet dat de anonimiteit op het internet niet absoluut is. De auteur van haatdragende woorden kan worden opgespoord aan de hand van het IPadres van zijn/haar computer, de lokalisatiegegevens van zijn/haar GSM, etc.
 • Er is een luisterlijn voorhanden van de Federatie WalloniëBrussel voor de slachtoffers of de ouders van slachtoffers om vragen te stellen aan professionals: 103
 • Indien u slachtoffer bent geweest van cyberhaat, meld dit dan aan de politie
 • Reageer niet op haatberichten
 • Verzamel «bewijselementen» (zoals e-mails, gesprekken in instant messaging, foto’s, etc.)
1
Adviezen