Algemeen

Cyberveiligheid

Vooraleer we onze cyberveiligheid kunnen verbeteren, moeten we op voorhand de risico's waaraan we dagelijks worden blootgesteld, in kaart brengen. Ontdek hoe jij je cyberveiligheid kan verbeteren.

Cyberpesten

Cyberpesten omvat elke vorm van pesten waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. Lees meer over cyberpesten en de tips om je hiertegen te wapenen.

Informaticasabotage

Men spreekt over informaticasabotage wanneer men, zonder hiertoe te zijn gemachtigd, gegevens invoert, wijzigt of wist in een computersysteem of via een technologisch middel het normale gebruik van gegevens in een computersysteem wijzigt.

Phishing

Phishing is een poging om toegang te krijgen tot de vertrouwelijke gegevens van slachtoffers, door zich uit te geven als een bekend bedrijf, over het algemeen een bank.

Spam

Spamming is het versturen van ongewenste e-mails naar duizenden en zelfs miljoenen geadresseerden.

Malware

Malware is een verzamelnaam die verwijst naar kwaadaardige software die zonder medeweten van de eigenaar diens computer binnendringt en infecteert.

Internetfraude

Internetfraude is de computervariant van oplichting in de traditionele zin. De fraude bestaat in het verkrijgen van goederen of gelden van de slachtoffers, door middel van mooie woorden en voorstellen. Over het algemeen gaat het om een som geld die het slachtoffer betaalt voor iets dat niet bestaat.

Hacking

Hacking bestaat in de ongeoorloofde toegang tot een computersysteem.

Vervalsing/valsheid in informatica

Computervervalsing of valsheid in informatica bestaat in het verdraaien van de waarheid, die niet is opgenomen in een schriftelijke akte zoals bij valsheid in geschrifte, maar in computergegevens.

Internetverslaving

Ondanks het feit dat internetverslaving GEEN vorm van cybercriminaliteit is, gezien dit niet strafbaar is, blijkt het evenwel belangrijk om dit onderwerp aan te kaarten.