Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid

Vooraleer we onze cyberveiligheid kunnen verbeteren, moeten we op voorhand de risico's waaraan we dagelijks worden blootgesteld, in kaart brengen. Ontdek hoe jij je cyberveiligheid kan verbeteren.

3 kolommen
Lees meer

Cyberpesten omvat elke vorm van pesten waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe informatie- en communicatietechnologie├źn. Lees meer over cyberpesten en de tips om je hiertegen te wapenen.

3 kolommen
Lees meer

Phishing is een poging om toegang te krijgen tot de vertrouwelijke gegevens van slachtoffers, door zich uit te geven als een bekend bedrijf, over het algemeen een bank.

3 kolommen
Lees meer

Men spreekt over informaticasabotage wanneer men, zonder hiertoe te zijn gemachtigd, gegevens invoert, wijzigt of wist in een computersysteem of via een technologisch middel het normale gebruik van gegevens in een computersysteem wijzigt.

3 kolommen
Lees meer

Spamming is het versturen van ongewenste e-mails naar duizenden en zelfs miljoenen geadresseerden.

3 kolommen
Lees meer

Malware is een verzamelnaam die verwijst naar kwaadaardige software die zonder medeweten van de eigenaar diens computer binnendringt en infecteert.

3 kolommen
Lees meer

Internetfraude is de computervariant van oplichting in de traditionele zin. De fraude bestaat in het verkrijgen van goederen of gelden van de slachtoffers, door middel van mooie woorden en voorstellen. Over het algemeen gaat het om een som geld die het slachtoffer betaalt voor iets dat niet bestaat.

3 kolommen
Lees meer

Hacking bestaat in de ongeoorloofde toegang tot een computersysteem.

3 kolommen
Lees meer

Computervervalsing of valsheid in informatica bestaat in het verdraaien van de waarheid, die niet is opgenomen in een schriftelijke akte zoals bij valsheid in geschrifte, maar in computergegevens.

3 kolommen
Lees meer

Ondanks het feit dat internetverslaving GEEN vorm van cybercriminaliteit is, gezien dit niet strafbaar is, blijkt het evenwel belangrijk om dit onderwerp aan te kaarten.

3 kolommen
Lees meer

Cyberhate of cyberhaat verwijst naar racistische, discriminerende, negationistische uitlatingen en oproepen tot geweld door middel van nieuwe informatie- en communicatietechnologie├źn.

3 kolommen
Lees meer

Kinderpornografie omvat al het pornografisch materiaal dat een minderjarige, iemand die eruitziet als een minderjarige of realistische afbeeldingen van een minderjarige die expliciete seksuele handelingen verricht, uitbeeldt.

3 kolommen
Lees meer