0

Activiteiten en bevoegdheden

De gemeenten en openbare instellingen hebben het recht om bijzondere veldwachters te hebben, onder andere voor de bescherming en bewaking van hun eigendommen, vis- of jachtterreinen, domeinen, gebouwen of installaties die in aanmerking komen in de context van het zogenaamde Veldwetboek. De voornaamste opdracht van de bijzondere veldwachter is met andere woorden om het natuurgebied, de fauna en de flora, te beschermen.

Daartoe voert de bijzondere veldwachter rondes uit en onderneemt hij sensibiliserings- en controle-acties bij de gebruikers. Hij ziet er ook op toe dat de fauna de nodige rust krijgt door de wandelaars te informeren over de eerbied voor de natuur. In geval van verontreiniging of wanbedrijf, mag hij een proces-verbaal opmaken (enkel voor de misdrijven die behoren tot het specifieke domein waarvoor zij instaan voor de bewaking).

0
Activiteiten en bevoegdheden

Controle op de naleving van de coronamaatregelen

De veldwachter is bevoegd om de fysieke afstandsregels en het verbod om op bepaalde plaatsen te komen, te doen naleven.

 Als officier van gerechtelijke politie is hij ook bevoegd voor het vaststellen van de inbreuken die volgen uit het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (cf. infra) in het kader van zijn bevoegdheden.

0
Controle op de naleving van de coronamaatregelen

Wat veldwachters niet mogen doen

Ze hebben geen enkele bevoegdheid om buiten het domein waarvoor zij verantwoordelijk zijn, op te treden en mogen geen andere misdrijven vaststellen dan de misdrijven bepaald in het kader van de veldpolitie.

0
Wat veldwachters niet mogen doen

Wettelijke basis en bijkomende info

  • Veldwetboek (titel 2, hoofdstuk 2, artikelen 61 tot 64).
  • Indien u meer informatie wenst betreffende de inzet van bijzondere veldwachters kan u contact opnemen via [email protected].
0
Wettelijke basis en bijkomende info