0

Activiteiten en bevoegdheden

De gemeenten, openbare instellingen en particulieren hebben het recht om bijzondere veldwachters te hebben, onder andere voor de bescherming en bewaking van hun eigendommen, vis- of jachtterreinen, domeinen, gebouwen of installaties die in aanmerking komen in de context van het zogenaamde Veldwetboek. De voornaamste opdracht van de bijzondere veldwachter is met andere woorden om het natuurgebied, de fauna en de flora, te beschermen.

Daartoe voert de bijzondere veldwachter rondes uit en onderneemt hij sensibiliserings- en controle-acties bij de gebruikers. Hij ziet er ook op toe dat de fauna de nodige rust krijgt door de wandelaars te informeren over de eerbied voor de natuur. In geval van overtreding of wanbedrijf, mag hij een proces-verbaal opmaken (enkel voor die misdrijven die behoren tot hun specifieke bevoegdheid en op het domein waar zij voor de bewaking instaan).

0
Activiteiten en bevoegdheden

Controle op de naleving van de coronamaatregelen

De veldwachter is bevoegd om het respecteren van de fysieke afstandsregels en het verbod om op bepaalde plaatsen te komen, te sensibiliseren.

De door de gemeente of een openbare instelling aangestelde bijzondere veldwachter moet bij vaststelling van inbreuken op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (cf. infra) de procureurs des Konings bij wijze van verslag inlichten.

0
Controle op de naleving van de coronamaatregelen

Wat veldwachters niet mogen doen

Ze hebben geen enkele bevoegdheid om buiten het domein waarvoor zij verantwoordelijk zijn, op te treden en mogen geen andere misdrijven vaststellen dan de misdrijven bepaald in het kader van de veldpolitie.

0
Wat veldwachters niet mogen doen

Wettelijke basis en bijkomende info

  • Veldwetboek (titel 2, hoofdstuk 2, artikelen 61 tot 64 en 67), wetboek van strafvordering ( artikelen 8, 9, 16, 29 en 54).
  • Indien u meer informatie wenst betreffende de inzet van bijzondere veldwachters kan u contact opnemen via [email protected].
0
Wettelijke basis en bijkomende info