gardien de la paix

0

Activiteiten en bevoegdheden

De gemeenschapswachten kunnen volgende activiteiten uitoefenen:

 1. sensibiliseren van het publiek aangaande de veiligheid en de criminaliteitspreventie;
 2. informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te verzekeren en het informeren en signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op het vlak van veiligheid, milieu en wegennet;
 3. informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg, alsook het helpen van kinderen, scholieren, mindervaliden en ouderen bij het veilig oversteken;
 4. uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid;
 5. ontradende aanwezigheid ter preventie van conflicten tussen personen, met inbegrip van de geweldloze tussenkomst bij vaststelling van verbale conflicten tussen personen;
 6. begeleiden van schoolgaande kinderen die zich in groep, te voet of per fiets, van thuis naar hun school begeven en omgekeerd.

Naast gemeenschapswachten kan een gemeente ook beschikken over gemeenschapswacht-vaststellers die inbreuken kunnen vaststellen op de gemeentelijke reglementen en verordeningen in het kader van artikel 119bis, § 6, van de nieuwe gemeentewet die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties, alsook op gemeentelijke retributiereglementen .

1
Activités et compétences

Controle op de naleving van coronamaatregelen

In tijden van covid-19 zijn gemeenten op zoek naar allerlei manieren om ervoor te zorgen dat de bevolking zich aan de maatregelen houdt. Gemeenschapswachten en gemeenschapswacht-vaststellers kunnen hier zeker een rol spelen mits ze worden ingezet binnen de grenzen van het reglementair kader.

Uiteraard dient er altijd rekening te worden gehouden met het gegeven dat gemeenschapswachten en gemeenschapswacht-vaststellers niet overal kunnen worden ingezet. Ze zijn enkel inzetbaar op de openbare weg en de openbare plaatsen die deel uitmaken van het grondgebied van de organiserende gemeente. Zij kunnen dus niet ingezet worden op private, al dan niet publiek toegankelijke, plaatsen, zoals bijvoorbeeld winkels.

Bovendien dienen ze deze activiteiten steeds in uniform uit te voeren en is het niet toegelaten dat ze worden aangeduid/aangesteld als ‘steward’.

Gemeenschapswachten kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor:

 • sensibiliseren van de bevolking waarbij bijvoorbeeld folders worden verdeeld/opgehangen,…;
 • sensibiliseren van de bevolking door mondeling informatie te geven;
 • mensen wijzen op bepaald gedrag dat dient nageleefd te worden (in het bijzonder social distancing);
 • aanwezigheid op markten voor zover het gaat om het toezicht op het naleven van de coronamaatregelen en niet om toegangscontrole (= het beperken van het aantal aanwezigen)
 • door hun aanwezigheid in het straatbeeld zullen burgers de regels meer volgen;
 • bij eventuele conflicten kunnen ze tussen komen en erger voorkomen. Let wel: als de situatie uit de hand dreigt te lopen, dienen ze de politie te contacteren!;

De gemeenschapswacht-vaststeller kan dan weer meer repressief gaan optreden. Indien hij inbreuken vaststelt die zijn opgenomen in het GAS-reglement van de desbetreffende gemeente kan dit resulteren in een administratieve sanctie (zie infra).

1
Contrôle du respect des mesures Corona

Wat gemeenschapswachten niet mogen doen

Gemeenschapswachten en gemeenschapwacht-vaststellers kunnen niet worden ingezet voor bijvoorbeeld onderstaande activiteiten:

 • Zij zijn niet bevoegd om toegangscontrole te doen en personen in dit kader de toegang te ontzeggen
 • Zij kunnen niet worden ingezet in bijvoorbeeld winkels om er controle uit te voeren op de regels inzake social distancing
 • Zij kunnen niet worden ingezet in bijvoorbeeld scholen om toezicht te houden op de naleving van de coronamaatregelen
 • ….
1
Ce que les gardiens de la paix ne peuvent pas faire

Wettelijke basis en bijkomende info

 • Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en meer bepaald het artikel 3.

 • Indien u meer informatie wenst betreffende de inzet van gemeenschapswachten en gemeenschapswacht-vaststellers kan u contact opnemen via [email protected].

1
Cadre juridique et informations supplémentaires