De gemeenschapswachten

gardien de la paix

In tijden van covid-19 zijn gemeenten op zoek naar allerlei manieren om ervoor te zorgen dat de bevolking zich aan de maatregelen houdt. Gemeenschapswachten en gemeenschapswacht-vaststellers kunnen hier zeker een rol spelen mits ze worden ingezet binnen de grenzen van het reglementair kader.

Veldwachters

Veldwachters kunnen worden ingezet om ervoor te zorgen dat de bevolking zich houdt aan de coronamaatregelen. Zij zijn onder meer bevoegd om de fysieke afstandsregels en het verbod om op bepaalde plaatsen te komen te doen naleven.

Veiligheid met betrekking tot voetbalmatchen

foot

In het kader van voetbalmatchen kunnen veiligheidsverantwoordelijken, voetbalstewards en Supporters Liaison Officers (SLO) een rol spelen in het afdwingen van de veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Buiten dit kader zijn de houders van deze functies niet bevoegd om op te treden.

Private veiligheid

vigilis

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 bestaan bepaalde mogelijkheden om bewakingsactiviteiten uit te oefenen op de openbare weg. Deze zijn echter beperkt tot de situaties die uitdrukkelijk zijn gedefinieerd in de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017, en gaan gepaard met verschillende voorwaarden.