België wordt al enkele weken erg hard getroffen door het coronavirus (Covid-19). In deze, voor veel burgers, moeilijke periode kunnen personen met slechte bedoelingen profiteren van de kwetsbaarheid van ouderen om hun huis binnen te gaan en hun bezittingen te stelen. Dat wordt diefstal met list genoemd.

Hoe gaan ze te werk? Ze doen zich voor als iemand die een officiële functie bekleedt bij een openbare dienst of een openbaar nutsbedrijf om het huis van een kwetsbaar persoon te kunnen binnengaan en zijn waardevolle bezittingen te stelen.

Diefstal met list tijdens de lockdown

In deze periode waarin het coronavirus zich verspreidt, heeft de politiezone Brussel-Noord vastgesteld dat bij ouderen waardevolle voorwerpen waren gestolen, meestal juwelen of geld, nadat ze bezoek hadden gekregen van één of meerdere personen die zich voordeden als federale medewerkers. Zij wilden zogenaamd controleren of de situatie in overeenstemming was met de federale maatregelen betreffende het coronavirus (covid-19) (bron: Facebook-account van de politiezone Brussel-Noord):

Oproep tot waakzaamheid: woningdiefstal bij ouderen

Deze Covid-19-crisis is voor personen met slechte bedoelingen de gelegenheid om de zwakste en meest kwetsbare personen van de bevolking te bestelen.

In meerdere zones van het land werden gevallen van diefstal met list met ouderen als doelgroep gemeld. De dieven gaan als volgt te werk: een of meerdere personen bellen aan bij een oudere persoon om zogenaamd te controleren of hun situatie in overeenstemming is met de federale maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19). Zodra ze het vertrouwen van de oudere persoon hebben gewonnen, gaan de individuen het huis binnen en stelen ze wat ze kunnen (geld, juwelen, ...).

Wees waakzaam en laat geen vreemden binnen in je huis. Bel onmiddellijk de politie als je iets verdachts opmerkt of als je slachtoffer bent geworden:

Het algemeen telefoonnummer: 101

Wees dus waakzaam en licht je ouders/groot-ouders/buren hierover in.

Onze tips om je tegen diefstal met list te beschermen

  • Vermeld niet op de deurbel dat u alleen woont (bijvoorbeeld “weduwe X”). Vermeld enkel uw familienaam;
  • Het is aanbevolen om in de eerste plaats een ketting op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en het biedt de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met een persoon die voor de deur staat te praten;
  • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die u hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, producten ...). Deze list wordt dikwijls gebruikt om het plegen van een diefstal te verdoezelen;
  • Hoed u voor onbekende personen die bij u aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat deze in geen geval binnen;
  • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Aarzel niet deze dienstkaart onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen;
  • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij uw telefoon. Indien iemand bij u aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft, wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft;
  • Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent u geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.

Meer info

0