Covid-19: Contact opnemen met de AD Veiligheid & Preventie

DGSP

In het kader van het Coronavirus zijn de kantoren van de AD Veiligheid & Preventie, gevestigd te Waterloolaan 76 - 1000 BXL, enkel en alleen toegankelijk via afspraak. De continuïteit van onze dienstverlening is echter gewaarborgd.

Aanbevelingen voor de organisatie van de politieraden

conseil

En cette période de crise sanitaire, la Direction générale Sécurité & Prévention du SPF Intérieur a examiné, en collaboration avec les Unions des Villes et des Communes, la manière dont le conseil de police pouvait avoir lieu

Diefstal met list: onze tips tijdens deze lockdown periode

vol par ruse

België wordt al enkele weken erg hard getroffen door het coronavirus (Covid-19). In deze, voor veel burgers, moeilijke periode kunnen personen met slechte bedoelingen profiteren van de kwetsbaarheid van ouderen om hun huis binnen te gaan en hun bezittingen te stelen. Dat wordt diefstal met list genoemd.

Burenbemiddeling: goede praktijken tijdens de lockdown

médiation

Teneinde andere gemeenten te inspireren, heeft de Algmene Directie Veiligheid & Preventie  een aantal van deze initiatieven opgelijst.

Bericht aan de private veiligheidssector

vigilis

Huiselijk en intrafamiliaal geweld: nuttige websites en telefoonnummers

violences

De maatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus, die gezinnen verplichten om permanent in dezelfde woning te verblijven, houden risico’s in op een toename van huiselijk en intrafamiliaal geweld.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en anderen

coronavirus

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. Enerzijds zijn deze maatregelen gebaseerd op de evolutie van de verspreiding van Covid-19 in België. Anderzijds vloeien ze voort uit de nieuwe conclusies en aanbevelingen van CELEVAL (Evaluatiecel) die gisteren en vanochtend zijn geformuleerd.

Veiligheidsberoepen

Veldwachters kunnen worden ingezet om ervoor te zorgen dat de bevolking zich houdt aan de coronamaatregelen. Zij zijn onder meer bevoegd om de fysieke afstandsregels en het verbod om op bepaalde plaatsen te komen te doen naleven.

3 kolommen
Lees meer

foot

In het kader van voetbalmatchen kunnen veiligheidsverantwoordelijken, voetbalstewards en Supporters Liaison Officers (SLO) een rol spelen in het afdwingen van de veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Buiten dit kader zijn de houders van deze functies niet bevoegd om op te treden.

3 kolommen
Lees meer

vigilis

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 bestaan bepaalde mogelijkheden om bewakingsactiviteiten uit te oefenen op de openbare weg. Deze zijn echter beperkt tot de situaties die uitdrukkelijk zijn gedefinieerd in de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017, en gaan gepaard met verschillende voorwaarden.

3 kolommen
Lees meer

gardien de la paix

In tijden van covid-19 zijn gemeenten op zoek naar allerlei manieren om ervoor te zorgen dat de bevolking zich aan de maatregelen houdt. Gemeenschapswachten en gemeenschapswacht-vaststellers kunnen hier zeker een rol spelen mits ze worden ingezet binnen de grenzen van het reglementair kader.

3 kolommen
Lees meer