Covid-19: Contact opnemen met de AD Veiligheid & Preventie

DGSP

In het kader van het Coronavirus zijn de kantoren van de AD Veiligheid & Preventie, gevestigd te Waterloolaan 76 - 1000 BXL, enkel en alleen toegankelijk via afspraak. De continuïteit van onze dienstverlening is echter gewaarborgd.

Aanbevelingen voor de organisatie van de politieraden

conseil

In deze periode van gezondheidscrisis, heeft de Algemene Directie van de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de Verenigingen van Steden en Gemeenten bekeken hoe de politieraad kan plaatsvinden. 

Diefstal met list: onze tips tijdens deze lockdown periode

vol par ruse

België wordt al enkele weken erg hard getroffen door het coronavirus (Covid-19). In deze, voor veel burgers, moeilijke periode kunnen personen met slechte bedoelingen profiteren van de kwetsbaarheid van ouderen om hun huis binnen te gaan en hun bezittingen te stelen. Dat wordt diefstal met list genoemd.

Burenbemiddeling: goede praktijken tijdens de lockdown

médiation

Teneinde andere gemeenten te inspireren, heeft de Algmene Directie Veiligheid & Preventie  een aantal van deze initiatieven opgelijst.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en anderen

coronavirus

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. Enerzijds zijn deze maatregelen gebaseerd op de evolutie van de verspreiding van Covid-19 in België. Anderzijds vloeien ze voort uit de nieuwe conclusies en aanbevelingen van CELEVAL (Evaluatiecel) die gisteren en vanochtend zijn geformuleerd.

Huiselijk en intrafamiliaal geweld: nuttige websites en telefoonnummers

violences

De maatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus, die gezinnen verplichten om permanent in dezelfde woning te verblijven, houden risico’s in op een toename van huiselijk en intrafamiliaal geweld.