De eerste regel met betrekking tot het zichtbaar gebruik van camera's is de regel die bepaalt welk type camera kan worden gebruikt, en waar en wanneer die kan worden gebruikt, zoals vermeld in de tabel hieronder.

caméra

*Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot uitvoering van artikel 25/3, §1, 2°, b) van de wet op het politieambt

De plaatscategorieën zijn dezelfde als in de camerawet.

Zelfs indien de definities niet altijd identiek zijn, de types camera's zijn dezelfde, behalve dat er geen sprake meer is van “bewakingscamera's”:

  • Mobiele camera: de camera die wordt verplaatst tijdens het gebruik ervan (bodycam, drone, camera in de hand gedragen,…);
  • Tijdelijke vaste camera: de camera die voor een beperkte tijd op een plaats wordt opgesteld (vaste camera geplaatst om een evenement te bewaken en die na afloop van het evenement zal worden verplaatst of verwijderd);
  • Intelligente camera:  de camera die eveneens onderdelen en software bevat, die al dan niet gekoppeld aan registers of bestanden, de verzamelde informatie al dan niet autonoom kunnen verwerken (camera's die bewegingen, geluiden, nummerplaten, gezichten, ... detecteren).   
0