Die regels zijn van toepassing op alle camera's geplaatst en gebruikt door de politiediensten, BEHALVE als een bijzondere wetgeving al het gebruikt van bepaalde camera's door de politiediensten regelt

Voorbeelden: het gebruik van ANPR-camera's om verkeersovertredingen te detecteren of,voor het niet-zichtbaar gebruik, de camera's in het kader van bijzondere onderzoeksmethodes (BOM-wet van 6 januari 2003), worden al geregeld in een andere wet: de WPA zal niet van toepassing zijn op deze camera's.

Als het daarentegen gaat over camera's die niet tot de politiediensten behoren, maar deze laatsten er in real time toegang toe hebben (bijvoorbeeld de gevallen genoemd in het kader van de Camerawet  zullen de regels van de WPA van toepassing zijn als  het een opname van de beelden van deze camera's binnen de politiediensten inhoudt.

Voorbeeld: een openbare vervoersmaatschappij heeft een protocolakkoord ondertekend met een politiedienst voor de toegang in real time tot de beelden van haar camera's.  In dit protocol gaan zij akkoord met het feit dat de politiedienst de beelden van zijn kant opneemt: de politiedienst moet eveneens de WPA toepassen en de hele procedure waarin wordt voorzien volgen, vooraleer hij deze toegang mag gebruiken.

  • Men kan dus zeggen dat, behalve als een andere wet reeds het gebruik van camera's door de politie regelt, deze nieuwe regels van toepassing zullen zijn op de politiediensten wanneer zij camera's gebruiken, zelfs indien deze camera's hen niet toebehoren. 
0