Het basisprincipe is het gebruik van de camera's op zichtbare wijze.

Om als zichtbaar te worden beschouwd, moeten de camera's als volgt worden gebruikt:

caméra police

*Koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en vaste en tijdelijk vaste camera’s door de politiediensten wordt aangegeven

Naast deze basisregel met betrekking tot het zichtbaar gebruik, zijn er bepaalde gevallen van niet-zichtbaar gebruik voorzien, maar die zijn beperkt tot de bij wet bepaalde strikte situaties en omstandigheden.

Er is vanzelfsprekend ook rekening gehouden met de Europese richtijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de politie en justitie (2016/680).

0