Sinds 25 mei 2018 wordt het gebruik van camera's door de politiediensten niet meer geregeld door de camerawet.

  • Het wordt geregeld door de wet op het politieambt (WPA).
  • Men spreekt niet meer over «bewakingscamera's», maar over camera's gebruikt in het kader van politieopdrachten. 

De nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van camera's door de politiediensten zijn algemene regels omdat zij gericht zijn op:

- alle types camera's, ongeacht of het gaat om

  • al dan niet tijdelijke vaste camera's (bijv.: camera's geplaatst op straat),
  • mobiele camera's (bodycams, camera's gemonteerd op voertuigen of drones)
  • al dan niet intelligente camera's (camera's die geluiden, bewegingen detecteren, ANPR-camera's).

- het gebruik van camera's in het kader van alle politieopdrachten, zowel bestuurlijke als gerechtelijke. 

 

0