A. Basisprincipes

B. Zichtbaar vs niet-zichtbaar gebruik

C. Welke camera's worden beoogd door de nieuwe regels?

D. Welke camera's, wanneer en waar?

E. Welke procedure?

F. Registratie, bewaring en toegang tot de beelden

G. Uitzonderingen: niet-zichtbaar gebruik

H. Technische gegevensbanken