Bepaalde specifieke regels zijn slechts van toepassing op bepaalde plaatsen die een bijzonder risico voor de veiligheid inhouden. 

De camerawet bepaalt dat voor deze plaatsen vastgesteld bij koninklijk besluit, na overleg in de Ministerraad:

  • De verwerkingsverantwoordelijke kan beslissen om de bewakingscamera('s) te richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats;
  • De beelden maximum drie maanden kunnen worden bewaard in plaats van één;
  • De beelden in real time kunnen worden overgezonden aan de politiediensten, na afsluiting van een overeenkomst met de betrokken politiedienst en de verwerkingsverantwoordelijke.

Er wordt thans een koninklijk besluit uitgewerkt.  

0