1 - Geen verborgen camera's

Het heimelijk gebruik van bewakingscamera's is strikt verboden.

 • Heimelijk gebruik

= gebruik zonder voorafgaande toestemming van de gefilmde persoon à betreden van een plaats waar een pictogram aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt = voorafgaande toestemming: belang van het pictogram!

= gebruik dat niet voldoet aan de aankondigingsvereisten (pictogram + andere informatiekanalen) voorzien voor het gebruik van mobiele bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen. 

 • Het is niet noodzakelijk de camera die zichtbaar moet zijn, maar eerder de informatie over de aanwezigheid van de camera.  
1
1 - Geen verborgen camera's

2 - Gevoelige gegevens

Bewakingscamera's mogen

 • geen beelden opleveren die de intimiteit van een persoon schenden 

Er mogen geen bewakingscamera's worden geplaatst in kleedkamers, vestiaires van sportzalen, ...

 • niet gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand (gevoelige gegevens).

Het kan gebeuren dat dit soort gegevens verschijnt op de beelden (bijv.: gebroken arm, religieus teken zichtbaar op een persoon, ...), maar het doel van de camera's mag niet zijn om gericht te zijn op het inwinnen van dit soort informatie! 

1
2 - Gevoelige gegevens

3 - Intelligente camera

Naast het verzamelen van beelden filteren de intelligente bewakingscamera's de beelden omdat zij uitgerust zijn met een onderdeel dat de beelden analyseert. 

 • Als deze intelligente camera's niet gekoppeld zijn aan persoonsgegevensbestanden, zoals camera's die geluiden, bewegingen, warmtebronnen detecteren: het gebruik ervan is toegelaten
 • Als deze bewakingscamera's gekoppeld zijn aan een persoonsgegevensbestand, zoals de ANPR-camera's (die de nummerplaten herkennen) of de camera's voor gezichtsherkenning:   zijn ENKEL de ANPR-camera's toegelaten en uitsluitend als het persoonsgegevensbestand (nummerplaten) wordt verwerkt overeenkomstig de AVG en andere reglementeringen inzake bescherming van persoonsgegevens.

Intelligente camera

 

1
3 - Intelligente camera

4 - Beveiligingsmaatregelen

De verwerkingsverantwoordelijke of de persoon die onder zijn toezicht handelt, neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat niet-toegelaten personen toegang hebben tot de beelden:

 • veiligheidsbeleid,
 • organisatie van en de menselijke aspecten van de veiligheid (verbintenis van vertrouwelijkheid, rangschikking van de informatie, ...),
 • fysieke veiligheid en de omgeving (beveiliging van de toegangen, backupsysteem, ...),
 • beveiliging van de netwerken,
 • logische beveiliging van de toegangen (authenticatiesysteem, lijst betrokken personeel, ...),
 • logging, tracering en analyse van de toegangen,
 • toezicht en onderhoud,
 • beheer van veiligheidheidsincidenten en continuïteit.

Deze verplichting vloeit niet uitsluitend voort uit de camerawet. De AVG voorziet eveneens in een verplichting tot beveiliging van de gegevensverwerkingen (artikel 32 tot 34 van de AVG). 

1
4 - Beveiligingsmaatregelen