De nieuwe camerawet is op 25 mei 2018 in werking getreden.
U moet rekening houden met de volgende verplichtingen

  • U moet uw videobewakingssysteem via het E-loket www.aangiftecamera.be aangeven.

  • U moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats.

Met betrekking tot de verplichting om de overheden te informeren, zijn er twee veranderingen :

  • De bewakingscamera's moeten enkel bij de politieoverheden worden aangegeven (via www.aangiftecamera.be), en niet meer bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit). Deze aangifte moet worden bijgehouden en moet elk jaar gevalideerd worden.

  • De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens moet
    een register van de beeldverwerkingsactiviteiten met de door een koninklijk besluit (KB van 8 mei 2018) bepaalde informatie bijhouden. Hij moet dit register op verzoek ter beschikking stellen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten.

0