Er bestaan verschillende vormen van participatie en legio manieren om ze te ordenen. Naar analogie met de praktijkgids opteren we voor een opdeling in drie gelijkwaardige categorieën die simultaan mogelijk zijn: 

Burgerpart
Figuur: praktijkgids ‘burgerparticipatie in lokale veiligheid’

0