Burgerparticipatie in relatie tot veiligheid is zeker niet nieuw. In 2008 werd er in opdracht van Binnenlandse Zaken onderzoek gevoerd naar het ‘betrekken van burgers in lokaal veiligheidsbeleid’ (Gelder e.a., 2009). We hebben nog niet het punt bereikt waarbij we burgers duurzaam betrekken in het beleid, maar er wordt zeker actie ondernomen om bestaande initiatieven te continueren en te verruimen, waarvan de veiligheidsmonitor, de buurtinformatienetwerken en buurt-/burenbemiddeling gekende – maar zeker niet de enige – voorbeelden zijn.

Het Expertisecentrum Sociale Innovatie van Hogeschool VIVES voert tot 2023 een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) rond ‘burgerparticipatie en lokale veiligheid’. In samenwerking met onze directie brengt VIVES alvast de praktijkgids uit, vergezeld van een uitgebreide inspiratiebank

Meer informatie

  • over het PWO 

Ook bij BeSafe kan men voorbeelden van burgerparticipatie in één of meer vormen terugvinden:

0