Ontwerp

Gezien de voortdurende ontwikkeling van verschillende openbare bemiddelingsdiensten op lokaal niveau en de bereidheid van lokale overheden om bemiddeling te bevorderen als een specifieke vorm van sociale regulering en preventieve en curatieve conflictbeheersing, wilden de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Binnenlandse Zaken en BeFUS vzw een gemeenschappelijk geïntegreerd project opstarten met als doel de sociale banden te herstellen, conflicten af te wenden van de rechtbanken en het veiligheidsgevoel bij de bevolking te verbeteren.

 

1
Onze acties in 2020

Acties

In 2020 hebben wij 4 concrete acties gevoerd om de lokale bemiddeling in de bloemetjes te zetten:

  1. De oprichting van een interactieve nationale cartografie van de lokale publieke bemiddelingsdiensten.

  2. Het sturen van een sensibiliseringsmailing aan de Belgische burgemeesters, waarin zij worden uitgenodigd om een echte bemiddelingscultuur op te richten in hun gemeenten.

  3. De organisatie van een workshop ter promotie van de openbare lokale bemiddelingsdiensten tijdens de centrale dag van de Bemiddelingsweek georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie. (100 deelnemers)
  4. De organisatie van een tweede webinar dat voor iedereen toegankelijk is op 8 december 2020 (185 deelnemers).

Klik hier om het webinar opnieuw te bekijken.  

1
Acties

Contactpersonen

1
Contactpersonen