Een constructieve benadering van buurtconflicten: bemiddeling

Kleine conflicten, grote frustraties

Uw buur luistert om middernacht nog steeds naar de radio die zoals gewoonlijk snoeihard staat. U hebt hem verschillende keren gevraagd dit niet meer te doen, maar de laatste keer heeft hij u op agressieve wijze geantwoord dat hij in zijn huis doet wat hij wilt. Sedertdien durft u hem niet echt meer aan te spreken maar de gevolgen van enkele nachten zonder rustgevende slaap worden voelbaar. U bent uitgeput en weet niet meer wat doen.

Ogenschijnlijk banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en uw leefkwaliteit ernstig schaden. Misschien kan u dit conflict wel aan de hand van een buurtbemiddeling oplossen.

Buurtbemiddeling

Een buurtbemiddeling initieert immers een constructief proces waarbij de partijen gezamenlijk naar een oplossing zoeken in een vertrouwelijke en vrijwillige sfeer. De bemiddelaar faciliteert het gesprek tussen buurtbewoners. Hij geeft elke partij de kans om zijn standpunt te verwoorden en stimuleert ze om hun rol in de afhandeling van het conflict zonder zich zelf over het conflict uit te spreken. Een geslaagde buurtbemiddeling kan de verstoorde relaties tussen buurtbewoners herstellen. Het stelt elke partij in staat om de standpunten en de belangen van de ander beter te begrijpen. Hierop verder bouwend kunnen partijen op autonome wijze een oplossing voor hun conflict uitdenken die voor iedereen aanvaardbaar is.

1
Een constructieve benadering van buurtconflicten: bemiddeling

Preventietips: Hoe conflicten met uw buur voorkomen?

  • Bespreek problemen die u met een buurtbewoner ervaart steeds eerst met de persoon in kwestie. Door jullie standpunten en jullie gevoelens uit te wisselen is de kans immers groot dat jullie tot een oplossing komen.
  • Luister naar uw buur zodat u beter zijn perspectief kan begrijpen.
  • Vermijd mee te gaan in een opbod van provocaties.
  • Als de communicatie met uw buur echt zoek is en dat er geen oplossing voorhanden is, kunt u op een buurtbemiddelaar beroep doen.  
1
Preventietips: Hoe conflicten met uw buur voorkomen?

Wat te doen? Naar wie kan u zich richten wanneer u in conflict bent met buurtbewoners?

1
Wat te doen? Naar wie kan u zich richten wanneer u in conflict bent met buurtbewoners?

Nuttige links

1
Nuttige links