Een constructieve benadering van burenconflicten via bemiddeling

Kleine conflicten, grote frustraties

Uw buur luistert om middernacht nog steeds naar de radio die zoals gewoonlijk snoeihard staat. U hebt hem verschillende keren gevraagd dit niet meer te doen, maar de laatste keer heeft hij u op agressieve wijze geantwoord dat hij in zijn huis doet wat hij wilt. Sedertdien durft u hem niet echt meer aan te spreken maar de gevolgen van enkele nachten zonder rustgevende slaap worden voelbaar. U bent uitgeput en weet niet meer wat doen.

Banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en uw leefkwaliteit ernstig schaden. Misschien kan een burenbemiddeling wel helpen.

Burenbemiddeling

Bij een burenbemiddeling zoeken de buren gezamenlijk naar een oplossing door middel van een gesprek. Dit gebeurt in een vertrouwelijke en vrijwillige sfeer.

Een bemiddelaar begeleidt en ondersteunt het gesprek tussen de buren. Hij geeft elke buur de kans om zijn standpunt te verwoorden en neemt zelf geen standpunt in. Hij zorgt ervoor dat elke buur de belangen van de ander beter kan begrijpen. Hij stimuleert de buren om samen een oplossing te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar is. Een geslaagde burenbemiddeling herstelt de verstoorde relatie tussen buren.

1
Een constructieve benadering van burenconflicten via bemiddeling

Preventietips: Hoe vermijdt u een conflict met uw buur?

  • Heeft u een probleem met uw buur of ergert u zich aan iets? Bespreek dit dan met hem. Als u hem uw standpunt toelicht, en u toont begrip voor zijn standpunt, dan is de kans groot dat u tot een oplossing komt.
  • Ook de buurman kan zich ergeren aan iets of ergens hinder van ondervinden. Luister naar hem en toon interesse voor zijn bemerkingen.
  • Laat u niet provoceren door uw buur. Blijf beleefd en rustig, ook als uw buurman dat niet doet. Probeer desnoods een ander moment af te spreken om de situatie te bespreken.
  • Als dit alles niet helpt, kunt u beroep doen op een burenbemiddelaar
1
Preventietips: Hoe vermijdt u een conflict met uw buur?

Zoekt u een burenbemiddelaar?

1
Zoekt u een burenbemiddelaar?

Is uw gemeente bereid om een bemiddelingsdienst op te starten?

1
Nuttige links

Heb je nog vragen?

Stel ze via [email protected]

0