Commissie voor afwijking

De Commissie voor afwijking beoordeelt afwijkingsaanvragen op het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en al zijn bijlagen.

Hieronder vindtenkele belangrijke documenten over de werkwijze van de Commissie voor afwijking.

1
Commissie voor afwijking
Welk type advies wenst u te krijgen van onze adviseur?

Doe gratis beroep op de diensten van een onafhankelijk expert voor diefstal of brand. De aangeboden diensten verschillen van gemeente tot gemeente, maar zijn alle zonder enige verplichting. 

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.