Afwijkingen op de basisnormen

De basisnormen brandveiligheid waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen worden bepaald door het KB van 7 juli 1994. Lees hier hoe je een afwijkingsaanvraag op de basisnormen kan indienen.

Type-oplossingen

Type-oplossingen zijn oplossingen voor vaak voorkomende aanvragen waarvan de Commissie heeft geoordeeld dat deze een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden als de voorschriften van het koninklijk besluit.

Hoge Raad

De Hoge Raad voor de beveiliging tegen Brand en Ontploffing heeft een raadgevende rol inzake brandpreventie.

Welk type advies wenst u te krijgen van onze adviseur?

Doe gratis beroep op de diensten van een onafhankelijk expert voor diefstal of brand. De aangeboden diensten verschillen van gemeente tot gemeente, maar zijn alle zonder enige verplichting. 

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.