Vermijd brand aan het fornuis

De keuken doet je meestal denken aan lekker eten en gezellig tafelen, maar heb je al eens stilgestaan bij de gevaren?
Hier kom je te weten welke risico’s er kunnen voorkomen in je keuken en hoe je bepaalde gevaren kan vermijden. Je ontdekt ook dat je met een blusdeken bijna alle brandjes onder controle kan krijgen.

Vermijd brand aan het fornuis

1
Vermijd brand aan het fornuis

Een beginnende brand blussen

Blusdeken

Een blusdeken is een absolute must in de keuken. Je kunt het kopen in de meeste doe-het-zelfzaken. Controleer of het blusdeken voldoet aan de norm EN 1869. Deze EN-norm dien je op de verpakking terug te vinden.

Plaats het blusdeken steeds binnen handbereik en bij voorkeur in de keuken. Leg het op een gemakkelijk bereikbare plaats of bevestig het aan de muur.

Het is belangrijk dat je leert omgaan met een blusdeken. Oefen onderstaande handelingen zodat je weet wat je moet doen op het moment dat je het blusdeken nodig hebt.

 • Neem het blusdeken.
 • Omwikkel je handen met het blusdeken.
 • Dek het brandend oppervlak zachtjes af met het blusdeken. (maak geen bruuske bewegingen)
 • Zorg dat de toevoer van zuurstof volledig afgesloten is.
 • Schakel de stroomvoorziening van het toestel uit of trek de stekker uit.

Brandblusapparaat

Met een brandblusapparaat kan je een beginnende brand blussen. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van het toestel.

1
Een beginnende brand blussen

Evacueren

Ondanks alle voorzorgen die je hebt genomen, gebeurt het onwaarschijnlijke toch…
Rook verspreidt zich heel snel via openstaande deuren, beperkt de zichtbaarheid en …

Het is daarom belangrijk op voorhand na te denken over een vluchtplan en dit samen met alle bewoners in te oefenen.

Wat moet je doen

 • Bemerk je een beginnende brand: verlaat de ruimte en sluit de deur.
 • Sla alarm in je huis: waarschuw direct alle bewoners.
 • Verwittig de brandweer, bel 112.
 • Nadat je alarm hebt geslagen, kun je als je blustechnieken beheerst, proberen te blussen.
 • Verlaat je woning op een veilige manier en sluit hierbij deuren en ramen. Zo voorkom je dat rook zich verspreidt.
 • Neem een sleutel mee.
 • Wacht de hulpdiensten op.
 • Volg het evacuatieplan, als er één voor handen is. Begeef je via de kortste weg naar buiten en verzamel alle gezinsleden op één veilige plaats, op voldoende afstand van de woning.
 • Gebruik geen lift.
 • Loop niet en keer niet terug op je stappen.
 • Ga niet binnen in een lokaal dat gevuld is met rook.
 • Is de zichtbaarheid beperkt: Houd in de mate van het mogelijke contact met de muur (bijvoorbeeld met de hand of voet).
 • Houdt een vochtige doek voor je mond: de rook of de verbrandingsgassen kunnen je namelijk doen stikken.
 • Blijf zo dicht mogelijk bij de vloer: daar is er meer zuurstof.
 • Controleer altijd de warmte achter een gesloten deur alvorens die te openen

Als de gangen en trappen vol rook hangen

 • Probeer bij een venster aan de straatkant te geraken en probeer de brandweer (112) te (her)contacteren zodat je je positie kunt aangeven.
 • Als het vertrek met rook gevuld is en vluchten naar een veilige plaats niet mogelijk is, blijf dan zo dicht mogelijk bij de grond, daar is er meer zuurstof.
 • Signaleer je aanwezigheid.

Vluchtplan

 • Maak een rondgang in je woning, je gebouw.
 • Ga in elk vertrek na hoe je, in geval van nood, naar buiten kunt vluchten. Denk na hoe en langs waar je de woonkamer, de keuken, de kamers op de verdieping, … kunt verlaten indien de normale weg geblokkeerd is (door vuur, rook, …).
 • Voorzie een veilige verzamelplaats op voldoende afstand van je woning.
 • Sensibiliseer de andere bewoners: Leg het vluchtplan uit aan je familieleden en oefen dit samen in.
 • Houd er bij het opstellen van je vluchtplan rekening mee dat tijdens een brand de elektriciteit kan uitvallen en het mogelijk is dat de verlichting niet meer werkt.
1
Evacueren

Brandwonden

Eerst water, de rest komt later!

Deze slogan wordt vaak gebruikt bij de preventie van brandwonden! Toch vergeten we soms de preventietips die de basis vormen om correct te handelen bij brandwonden.

Hieronder vind je alvast de preventietips nog eens op een rij.

Koelen

 • Behandel de brandwonde binnen de 20 minuten na het oplopen van de brandwonde.
 • Koel de wonde gedurende 20 minuten.
 • Gebruik lauw stromend water van ongeveer 20°C.

Dit is belangrijk om de ernst van de brandwonde te beperken en de genezing te bevorderen.

Afdekken

 • Bedek de wonden onmiddellijk na het koelen. Gebruik hiervoor vochtige propere doeken (niet inklevend).
 • Breng geen zalven of andere topica aan alvorens advies te vragen aan een arts.

De behandeling

 • De behandeling is sterk afhankelijk van de diepte en de uitgebreidheid van de brandwonden.
 • De behandeling wordt ingesteld door een arts.
 • De brandwonde is groter dan een muntstuk van 2 euro: raadpleeg je huisarts.
 • De brandwonde is groter dan een hand: meld je zo snel mogelijk aan bij de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar zal een doorverwijzing naar een brandwondencentrum desnoods overwogen worden.
 • De brandwonde is groter dan de oppervlakte van een arm (ongeveer 10% van het lichaam) of in geval van twijfel: contacteer snel de hulpdiensten (112)

Meer informatie vind je terug op de websites van de verschillende brandwondencentra.

1
Brandwonden

Nuttige links

1
Nuttige links
Welk type advies wenst u te krijgen van onze adviseur?

Doe gratis beroep op de diensten van een onafhankelijk expert voor diefstal of brand. De aangeboden diensten verschillen van gemeente tot gemeente, maar zijn alle zonder enige verplichting. 

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.