Waarom deze 14-daagse?

De ‘14-daagse van de Veiligheid’, onze jaarlijkse brandpreventiecampagne, vindt van 14 tot 29 september 2019 plaats. Ook in 2019 is het nog hard nodig dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode de burger sensibiliseert rond brandveiligheid in de woning.

De slogan van de campagne is dit jaar: “Doe de deur dicht!”. We onderstrepen dit jaar het belang van gesloten binnendeuren om de rook en de brand langer tegen te houden.

De hulpverleningszones dragen hun steentje bij om de burgers bewust te maken van het belang van rookmelders (en een vluchtplan in geval van brand). Wij willen namelijk de burger wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid en hem aanzetten tot het nemen van de nodige initiatieven voor zijn eigen brandveiligheid.

De ‘14-daagse van de Veiligheid’ past in het beleid van FOD Binnenlandse Zaken om de hulpverleningszones bij te staan om burgers te sensibiliseren en te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wij richten ons ook dit jaar zowel tot de burger als tot de brandpreventieadviseur.

1
Waarom deze 14-daagse?

Doe de deur dicht!

Naar de burger willen we met de preventiecampagne de boodschap verspreiden dat het sluiten van binnendeuren, vooral ’s nachts, van levensbelang is. We verduidelijken ook de stappen om te ondernemen bij brand. Daarnaast zijn ook voldoende rookmelders nodig, het geluid van een rookmelder is immers minder goed hoorbaar bij een gesloten deur.

De meeste slachtoffers van woningbranden vallen als gevolg van de giftige rook en niet door het vuur zelf.

De woningen van 2019 zitten vol materialen, bijv. kunststoffen, die bij brand zeer snel erg giftige rook vrijgeven. Daardoor is de tijd om veilig buiten te geraken vaak beperkt tot slechts 3 minuten!

Hoe langer we de rook op één plaats kunnen houden, hoe langer de andere plaatsen in huis veilig genoeg zijn om niet doorheen de rook te moeten. En dus: de beschikbare tijd om veilig buiten te geraken wordt langer.

Vandaar dat de nogal directe boodschap ‘Doe de deur dicht!’ noodzakelijk is. Mensen hebben immers niet de gewoonte om deuren in huis te sluiten. En niet elk huis heeft nog overal deuren…

Belangrijk om op te merken:

 • Zelfs een gewone binnendeur (die niet brandwerend is uitgevoerd) houdt rook tegen gedurende een zekere tijd;
 • Daardoor kan je vluchtweg tot 10 minuten langer rookvrij blijven;
 • Bij een brand kan het tot 500 °C minder warm zijn in een kamer waarvan de deur is gesloten;
 • Er vallen ’s nachts meer dodelijke slachtoffers bij brand. De percentages verschillen naargelang de bron (in de USA zou de helft van de slachtoffers ’s nachts vallen, in België is dat nog geen 40%).

De tip om de deuren te sluiten kan op 2 momenten worden toegepast: als je ’s avonds gaat slapen en natuurlijk als je naar buiten vlucht bij rookontwikkeling of brand. Bij dit laatste zal de brand verder worden beperkt, in afwachting van de aankomst van de hulpdiensten.

Als een binnendeur gesloten is, houdt ze niet alleen rook tegen, maar ook geluid. Dus: een rookmelder is niet zo goed hoorbaar achter een gesloten deur.

Daarom is het des te meer van belang om voldoende rookmelders te plaatsen. Met een kleine extra-investering  kan je koppelbare rookmelders kopen. Als 1 van de  gekoppelde rookmelders dan rook detecteert, geven de gekoppelde rookmelders meteen ook een signaal en zo is op andere plaatsen ook hoorbaar dat er een gevaarlijke situatie ontstaan is.

 • Het is mogelijk om met een minimaal budget een afdoende bescherming te voorzien;
 • In een gemiddelde woning moet men rekenen op een vijftal rookmelders. Die kosten elk pakweg 25 euro;
 • Met deze eenmalige investering van 125 euro is de woning 10 jaar beschermd;
 • Per jaar kost het dus zo’n 12.5 euro of slechts 1 euro per maand;
 • Gekoppelde rookmelders zijn iets duurder;
 • Met 3 gekoppelde rookmelders (en 2 gewone) kost een afdoende bescherming nog altijd maar zo’n 1.5 euro per maand.

Dus kort samengevat:

 • Sluit zoveel mogelijk binnendeuren als je gaat slapen;
 • Plaats voldoende rookmelders en koppel ze aan elkaar waar nodig of mogelijk;
 • Test je rookmelders regelmatig en vervang ze als ze ouder zijn dan 10 jaar. Vervang ze dan door een rookmelder met een batterijlevensduur van 10 jaar.
1
Doe de deur dicht!

Het vluchtplan

Vergeten we ook niet om het vluchtplan aan te passen, dat vooraf besproken en ingeoefend is met alle aanwezigen in de woning. Ook daarin wordt de stap van het sluiten van de deuren geïntegreerd.

Dit kan je vooraf doen:

 • Om onmiddellijk te weten hoe naar buiten te geraken, bepaal je op voorhand de snelste en veiligste weg.

Meestal is dit langs de voordeur. Denk ook aan een alternatieve vluchtweg, in geval de eerste geblokkeerd is (bijv. via de achterzijde of een raam).

 • Zorg ervoor dat de sleutel in de buurt  van je deur hangt, dan kan je snel de woning verlaten .
 • De rook zal je zichtbaarheid beperken. Doordat warme rook stijgt, zal je laag bij de grond het meeste zien en het langst frisse lucht hebben.
 • Telefoon (met noodnummers erin) en zaklamp zijn onmisbare attributen bij brand. Zorg dat je die steeds in de buurt hebt, bij voorbeeld in je nachtkastje.
 • Vergeet ook je bril of hoorapparaat niet en denk aan wat je gaat doen met je huisdier.

Er zijn twee mogelijkheden voor het vluchtplan:

 • ofwel is de vluchtweg (of één van de vluchtwegen) vrij van rook en kan je naar buiten vluchten,
 • ofwel is de vluchtweg versperd en kan je de woning niet verlaten.

Als je veilig kunt vluchten:

 • Sluit alle deuren achter je;
 • Ga naar het afgesproken verzamelpunt;
 • Bel 112;
 • Wacht buiten op de brandweer.

Als rook je de weg verspert en je niet veilig kunt vluchten:

 • Blijf laag bij de grond en volg je vluchtroute. Lukt dit niet, blijf dan in een ruimte zonder rook!
 • Sluit de binnendeur van de ruimte waarin je je bevindt;
 • Bel 112;
 • Maak kenbaar waar je bent en wacht op de brandweer.
1
Het vluchtplan
Welk type advies wenst u te krijgen van onze adviseur?

Doe gratis beroep op de diensten van een onafhankelijk expert voor diefstal of brand. De aangeboden diensten verschillen van gemeente tot gemeente, maar zijn alle zonder enige verplichting. 

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.