Thema van de preventiecampagne 2019: doe de deur dicht!

De ‘14-daagse van de Veiligheid’, onze jaarlijkse brandpreventiecampagne, vindt van 14 tot 29 september 2019 plaats.

Campagnemateriaal

campagne

Opendeurdagen in hulpverleningszones

Tijdens de 14-daagse gaan in verschillende brandweerposten van de hulpverleningszones opendeurdagen door. Op de website publiceren we een overzicht van de opendeurdagen die ons bekend zijn.

Rookmelderwedstrijd voor hulpverleningszones 2019 "Doe de deur dicht"

Met deze wedstrijd wil de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken hulpverleningszones belonen die inspanningen doen om burgers te sensibiliseren en daarbij creatieve en innovatieve projecten in de kijker te zetten.

Welk type advies wenst u te krijgen van onze adviseur?

Doe gratis beroep op de diensten van een onafhankelijk expert voor diefstal of brand. De aangeboden diensten verschillen van gemeente tot gemeente, maar zijn alle zonder enige verplichting. 

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.