Projectoproep

Van 8 tot 23 september 2018 vindt de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning. De slogan van de campagne is dit jaar: “Elke rookmelder telt” en we blijven inzetten op geplaatste en onderhouden rookmelders.

De hulpverleningszones dragen hun steentje bij om de burgers bewust te maken van het belang van rookmelders en een vluchtplan in geval van brand. Wij willen namelijk de burger wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid en hem aanzetten tot het nemen van de nodige initiatieven voor zijn eigen brandveiligheid.

De ‘14-daagse van de Veiligheid’ past in het beleid van FOD Binnenlandse Zaken om de hulpverleningszones te mobiliseren om burgers te sensibiliseren en te responsabiliseren. Daarbij reiken wij de hulpverleningszones campagnemateriaal aan om de boodschap tot bij de burger te brengen.

Het plaatsen van rookmelders en het uitwerken en bespreken van een vluchtplan, zorgt ervoor dat men tijdig de woning kan verlaten wanneer er brand uitbreekt. Het belang hiervan kan niet onderschat worden. In 2017 vielen minstens 52 dodelijke slachtoffers tijdens of als gevolg van branden in woningen, Dat zijn meer dan 4 doden per miljoen inwoners.

Uit onderzoek [1] blijkt dat nog altijd 3 op 10 Belgen geen enkele rookmelder hebben en dat 1 op de 5 daarvan er zelfs één in de kast heeft liggen, maar ze dus nog niet aan het plafond heeft bevestigd.

4 op 10 Belgen die wel rookmelders hebben, onderhouden deze niet.

Dat betekent dat dus slechts 4 op de 10 Belgen een onderhouden rookmelder heeft!

Uit het onderzoek blijkt ook dat 1 op 20 Belgen rookmelders heeft die ouder zijn dan 10 jaar (en dus niet meer of minder goed functioneren).

Met deze wedstrijd wil de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken hulpverleningszones belonen die inspanningen doen om burgers te sensibiliseren en daarbij creatieve en innovatieve projecten in de kijker te zetten.

Wij belonen ook de 3 zones met de beste campagnes met elk 500 gratis rookmelders.

De rookmelderwedstrijd heeft dit jaar – niet verrassend – als thema ‘Elke rookmelder telt’.

We verwachten van de hulpverleningszones de meest originele insteek om deze slogan in de praktijk te brengen.

Naast originaliteit zijn ook haalbaarheid, kost, zichtbaarheid, toegankelijkheid en doel elementen in de beoordeling van de preventieprojecten.

We doen dus een warme oproep aan elke projectverantwoordelijke met een innovatief preventieproject, dat aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, en waaraan men nationale bekendheid wil geven, om deel te nemen aan deze wedstrijd.

 

[1] Bron voor alle cijfers: Brandpreventiemonitor 2016, een tweejaarlijkse  online-enquête bij 2000 Belgen van ANPI en FOD Binnenlandse Zaken

1
Projectoproep

Thema

Elke rookmelder telt

Een rookmelder telt als hij goed is opgehangen en goed werkt.

Alle rookmelders die nog in de verpakking zitten, geen batterijen hebben, ouder zijn dan 10 jaar, van het ionische type zijn, niet regelmatig onderhouden zijn, niet goed meer werken tellen niet mee.

We zoeken dus elk brandpreventieproject voor woongelegenheden van burgers dat gericht is op:

  • Het plaatsen van rookmelders die nog in de verpakking zitten
  • Het plaatsen van rookmelders waar er nog geen hangen
  • Het niet plaatsen van rookmelders waar er beter geen hangen
  • Het onderhouden en testen van rookmelders
  • Het bepalen van de goede werking van rookmelders
  • Het vervangen van rookmelders aan het einde van hun levensduur.
1
Thema

Deelnemen

Deelnemen kan:

De uiterste datum van indiening is vrijdag 31 augustus 2018.

1
Deelnemen

Prijs

Uit de ingezonden projecten worden drie laureaten geselecteerd die het best beoordeeld worden op basis van de criteria (effectiviteit, gericht naar het doel, samenwerking met partners, algemene bruikbaarheid).   Naast erkenning en het feit dat het project hierdoor in de kijker wordt gezet, is er ook een prijs voorzien.

De laureaten krijgen elk 500 rookmelders (FireAngel ST-620) met lithiumbatterij met 10-jarige levensduur.

1
Prijs

Contact

Randy Maenhout (tel.: 02 557 35 79e-mail)

1
Contact
Welk type advies wenst u te krijgen van onze adviseur?

Doe gratis beroep op de diensten van een onafhankelijk expert voor diefstal of brand. De aangeboden diensten verschillen van gemeente tot gemeente, maar zijn alle zonder enige verplichting. 

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.