14-daagse van de Veiligheid 2018

Van 8 tot 23 september 2018 vindt de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken samen met de hulpverleningszones tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning. De campagne blijft met de slogan “Elke rookmelder telt” inzetten op geplaatste en onderhouden rookmelders en een vluchtplan in geval van brand.

3 kolommen
Lees meer

Met deze wedstrijd wil de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken hulpverleningszones belonen die inspanningen doen om burgers te sensibiliseren en daarbij creatieve en innovatieve projecten in de kijker te zetten.

3 kolommen
Lees meer

Speel niet met vuur

Rookmelder

Rookmelders laten je niet stikken! Investeer in voldoende rookmelders om jou en je gezin tijdig te alarmeren.

3 kolommen
Lees meer

Vluchtplan

Branden eisen in België jaarlijks meer dan honderd doden. Voldoende rookmelders en een vluchtplan zorgen ervoor dat jij en je gezin tijdig je woning kunnen verlaten. Het is belangrijk om te kunnen terugvallen op een afgesproken en ingeoefend vluchtplan.

3 kolommen
Lees meer

CO huis

Jaarlijks worden meer dan 1.000 mensen in België het slachtoffer van een CO-vergiftiging. Hier kom je te weten hoe je jouw gezin kan beschermen tegen CO.

3 kolommen
Lees meer

Brandveiligheid keuken

De keuken doet je meestal denken aan lekker eten en gezellig tafelen, maar heb je al eens stilgestaan bij de mogelijke brandgevaren?

3 kolommen
Lees meer

incendie

Wij geven je graag enkele tips voor een gezellig en veilig eindejaar

3 kolommen
Lees meer

Oorzaken van brand

Laten we samen het belang van brandveiligheid vergroten onder kinderen, want elke seconde telt! Speel één van onze spelletjes samen met je kinderen.

3 kolommen
Lees meer

Wetgeving en afwijkingen

De basisnormen brandveiligheid waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen worden bepaald door het KB van 7 juli 1994. Lees hier hoe je een afwijkingsaanvraag op de basisnormen kan indienen.

3 kolommen
Lees meer

Type-oplossingen zijn oplossingen voor vaak voorkomende aanvragen waarvan de Commissie heeft geoordeeld dat deze een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden als de voorschriften van het koninklijk besluit.

3 kolommen
Lees meer

De Hoge Raad voor de beveiliging tegen Brand en Ontploffing heeft een raadgevende rol inzake brandpreventie.

3 kolommen
Lees meer
Welk type advies wenst u te krijgen van onze adviseur?

Doe gratis beroep op de diensten van een onafhankelijk expert voor diefstal of brand. De aangeboden diensten verschillen van gemeente tot gemeente, maar zijn alle zonder enige verplichting. 

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.