Beleidsdocumenten

1
Beleidsnota

Overzicht bestuurlijke maatregelen

Het is niet altijd zo evident om de bomen door het bos te zien als het op wetgeving aankomt. Om tussen alle wetgeving die de burgemeester of andere overheden kunnen gebruiken om bepaalde criminaliteitsfenomenen of overlast zowel preventief als repressief te bestrijden gemakkelijker diegene te vinden die men voor een bepaalde casus zou kunnen hanteren werd een handig overzicht (klik hier) opgesteld.

1
Overzicht bestuurlijke maatregelen