Kick-off bestuurlijke aanpak op 24 april 2018 in Namen

Deze studiedag (in het Frans) over de bestuurlijke aanpak van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit vond plaats op 24 april 2018 in de gebouwen van het Congrescentrum La Bourse in Namen.

 Consulteer het programma van de dag

Kick-off approche administrative Namur 24 avril 2018

Presentaties en sprekers

1
Kick-off: bestuurlijke handhaving op 24 april 2018 in Namen

Studiedag Bestuurlijke handhaving - Alert besturen

Deze studiedag is gerealiseerd door de samenwerking tussen de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie en het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding van de provincie Vlaams-Brabant (PIVO). Ze heeft plaats gehad op 11 mei 2017 in de gebouwen van het PIVO.

Consulteer het programma van de dag

Presentaties en sprekers

 

1
Studiedag Bestuurlijke handhaving Alert besturen