Voorstelling

PAALCO Namur

Het PAALCO-project (Pour une Approche Administrative de Lutte contre la Criminalité Organisée) is een proefproject dat is voortgekomen uit een partnerschap tussen de gouverneur van de provincie Namen en de federale politie (DCA Namen). Een begeleidingscomité, voorgezeten door de Gouverneur, is opgericht om het project op te volgen en brengt actoren van de gerechtelijke, politionele en administratieve wereld samen, waaronder de procureur des Konings, vertegenwoordigers van het Waals Gewest, de federale overheidsdiensten, enz.

Dit project, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie en de Federale Politie, is een zusterinitiatief van de ARIEC-projecten (ARondissementeel Informatie & Expertise Centrum) in Limburg en Antwerpen, geïnspireerd op de BIBOB-ervaringen (Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in Nederland en het werk van professor Brice de Ruyver (UGent).

1
Voorstelling

Missie

Het PAALCO project van Namen heeft dus als doel:

  • Alle actoren, en meer bepaald de lokale overheden, bewust maken van bestuurlijke aanpak in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, zodat de beschikbare juridische, bestuurlijke en structurele instrumenten ingezet kunnen worden in de aanpak van deze criminaliteit;
  • Het ondersteunen van de autoriteiten, zowel wat betreft het informatiebeheer als de tenuitvoerlegging van een model van bestuurlijke aanpak op lokaal niveau;
  • Bestuderen van specifieke criminele verschijnselen en van de wijze waarop de bestuurlijke aanpak kan bijdragen tot de beteugeling daarvan, ter ondersteuning van de partnerautoriteiten;
  • Specifieke instrumenten, met name juridische, voorstellen om gerichte verschijnselen te bestrijden;
  • Ondersteunen van de structurering van de informatie-uitwisseling en het opzetten van een gecentraliseerd en efficiënt beheer van informatie om de identificatie van criminele signalen mogelijk te maken.
1
Missie

Contact

PAALCO Namen

Website

Kevin LIBIOUL
Criminologische coördinator

Charleen DUQUE 
Jurist

Camille BABYLAS
Dossierbeheerder

1
Contact