Voorstelling

Logo ariec Antwerpen

Het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC) Antwerpen ondersteunt, coördineert en faciliteert gemeentebesturen en politiezones binnen de provincie Antwerpen bij het voeren van een geïntegreerde en integrale bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Met oog voor de eigenheid en de mogelijkheden van elke partner, door middel van maximale samenwerking en onderbouwd door expertise en methodologie wil het ARIEC georganiseerde criminaliteit bestuurlijk indijken.

De medewerkers van het ARIEC streven volgende waarden na :

 • Alert zijn voor nieuwe criminele werkwijzen door actief in contact te treden met partners en een assertief optreden mogelijk te maken door de noodzakelijke informatie en expertise te verspreiden onder de partners.
 • Respect voor partners door het voorleggen van rationele werkwijzen, proactieve en reactieve aanpakken uitwerken en samen streven naar een rechtvaardige samenleving.
 • Integrale en geïntegreerde samenwerking aangaan met partners waarbij gestreefd wordt naar innovatieve werkwijzen om zo de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.
 • Expertise inzake bestuurlijke aanpak uitbouwen en verspreiden onder gemeentebesturen en politiezones.
 • Creatieve ideeën en werkwijzen aanwenden om een antwoord te bieden op vragen van besturen en politiezones.
   

Doelstellingen

Het ARIEC Antwerpen is opgericht met als doel haar lokale besturen en politiezones te adviseren en ondersteunen in hun bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Zij positioneert zich met een sterke structuur in het werkveld en streeft naar een structurele, geïntegreerde en integrale samenwerking met haar partners. Het multidisciplinair ARIEC team wendt haar juridische en methodologische expertise aan in de uitoefening van haar taken (adviesverlening, informatie- en expertisecentrum).

 • SD1: In dialoog met het werkveld de visie en structuur van het ARIEC verder ontwikkelen
 • SD2: Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit verder versterken/uitrollen
 • SD3: Een performante informatie- en expertisecentrum uitbouwen
 • SD4: Uitbouwen van een netwerk en betrokkenheid van de stakeholders
   

Hoe bereikt het ARIEC Antwerpen deze doelstellingen?

 • Door het hebben van gemotiveerde, geïnformeerde en sterk communicatieve medewerkers die streven naar een kwalitatieve dienst- en adviesverlening aan de gemeentebesturen en politiezones en zich blijven bijscholen in het werkgebied.
 • Het beheren van een goede informatiehuishouding en -uitwisseling met partners in de bestuurlijke keten, binnen de opgelegde regels en normen.
 • Het aanbieden van juridische en methodologische expertise in het vakgebied en het streven naar structurele aanpak en maatwerk.

Raadpleeg de brochure van ARIEC Antwerpen

1
Voorstelling

Samenstelling

Het team ARIEC Antwerpen bestaat uit volgende personen:

 • Criminoloog: Clara Vanquekelberghe (coördinator)
 • Jurist: Ines Saenen
 • Informatiebeheerder: Loranne Aerts
1
Samenstelling

Contactgegevens

Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum (ARIEC) Antwerpen

Federale politie, Coördinatie-en steundirectie

 • Adres: Noordersingel 25-27 | 2140 Antwerpen
 • Telefoonnummer: +32 (0)3 217 83 64
 • Email: [email protected]
1
Contactgegevens