De Arrondissementele Regionale Informatie & Expertise Centra of ARIEC’s zijn driekoppige cellen die bestaan uit een criminoloogcoördinator, een jurist en een specialist informatiebeheer. ARIEC Limburg en ARIEC Antwerpen zijn al officieel operationeel. In Namen start nog voor de zomer een derde ARIEC-project op, de voorbereiding daarvan is in volle gang.

De ARIEC-cellen sensibiliseren lokale besturen om georganiseerde criminaliteit en overlast op hun grondgebied bestuurlijk aan te pakken en ze ondersteunen hen met juridische expertise en met methodes die hun deugdelijkheid hebben bewezen. Ze kunnen ook kennis over goede praktijken van bestuurlijke aanpak aan de gemeentelijke overheden doorgeven en ervoor zorgen dat bovenlokale fenomenen die over meerdere gemeenten verspreid zitten, worden opgevolgd.

ARIEC Antwerpen

ARIEC Limburg

Namen

Onder constructie