Algemeen

Aan de hand van een gerichte en doeltreffende toepassing van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium hebben de lokale overheden de sleutel in handen om de fenomenen van criminaliteit te bestrijden.

3 kolommen
Lees meer

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie biedt de lokale besturen een ondersteunende omkadering bij het operationaliseren, de uitbouw en/of het versterken van een bestuurlijk handhavingsbeleid.

3 kolommen
Lees meer