Burenbemiddeling

Een constructieve benadering van buurtconflicten: bemiddeling

1 kolom
Lees meer

Buurtinformatienetwerk

BIN

Een buurtinformatienetwerk moet de veiligheid en de leefkwaliteit van een buurt verhogen. Een BIN oprichten verloopt volgens een aantal vaste stappen, met een aantal vaste partners.

1 kolom
Lees meer

De algemene werking van een BIN wordt dus geregeld door de ministeriële omzendbrief van 10 december 2010.

1 kolom
Lees meer

Informatie-uitwisseling staat centraal in het buurtinformatienetwerk. Het gaat hier om berichtgeving van politie naar burgers en melding van burgers aan de politie.

1 kolom
Lees meer

Een goede opvolging en evaluatie is essentieel voor de goede werking van een BIN en de bijsturing als dit nodig is.

1 kolom
Lees meer

Het is echter wél mogelijk dat een efficiënt communicatiemiddel een kleine financiële bijdrage vergt van de leden. Die bijdrage mag echter enkel dienen om de gemaakte onkosten te dekken en moet beperkt blijven.

1 kolom
Lees meer

Camera

Wijziging van de camerawetgeving: welke veranderingen betekent dit voor jou?

1 kolom
Lees meer

Waar moet je rekening mee houden bij de installatie van bewakingscamera's? Welke regels zijn van toepassing?

1 kolom
Lees meer

Diefstal

cambriolages conseils préventifs

In 2016 werden er 55 689 inbraken geregistreerd in België, zijnde meer dan 153 per dag. Juwelen, geld en multimedia zijn goederen die het vaakst worden gestolen.

1 kolom
Lees meer

gauwdiefstal

In 2016 hielp de politie meer dan 20 000 slachtoffers van zakkenrollers. We geven u hieronder mee hoe je zelf gauwdiefstal voorkomt.

1 kolom
Lees meer

Het betreft een woningdiefstal (meestal bij senioren) door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent of een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij (in de meeste gevallen).

1 kolom
Lees meer

Gemeentelijke administratieve sancties

Pagina onder constructie

Onder constructie

1 kolom
Lees meer

Ondernemers & vrije beroepen

Veiligheid van huisartsen

De veiligheid van huisartsen vormt één van de prioriteiten van de FOD Binnenlandse Zaken. Lees alles over de tips om huisartsen te ondersteunen bij het aannemen van preventiemaatregelen.

3 kolommen
Lees meer

In uitvoering van je werk kan je slachtoffer worden van agressie en geweld. Er zijn verschillende vormen van geweld en agressie: verbaal - fysiek - psychisch

3 kolommen
Lees meer

Een overval is een zwaar misdrijf, want er komt altijd bedreiging of geweld bij kijken. Het doel van de overvaller is eenvoudig: hij wil zoveel mogelijk geld bemachtigen in een zo kort mogelijke tijd.

3 kolommen
Lees meer

Om inbraak te voorkomen stellen we je hier een reeks maatregelen voor. Voer ze uit in deze volgorde om tot een betere bescherming te komen.

3 kolommen
Lees meer

Er is sprake van diefstal wanneer de dader de kassa passeert en kennelijk geen intentie heeft te betalen voor goederen die hij uit de winkel meeneemt.

3 kolommen
Lees meer

Een ziekenhuis is een plek waar mensen in alle rust moeten kunnen herstellen.

In de realiteit kunnen we echter vaststellen dat ook ziekenhuizen niet van enige criminaliteit gespaard blijven.

3 kolommen
Lees meer

Overlast

Pagina onder constructie

Onder constructie

1 kolom
Lees meer

Veiligheidsmonitor

Lees meer over de Veiligheidsmontor en hoe deze bevolkingsbevraging bijdraagt tot de uitwerking van het veiligheidsbeleid.

1 kolom
Lees meer

Begin 2018 ging een nieuwe Veiligheidsmonitor van start. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de beleidsplannen.
Wat er leeft bij de bevolking is namelijk een onmisbaar onderdeel om onderbouwde beleidsplannen te kunnen uitwerken.

1 kolom
Lees meer