Met de strategische veiligheids- en preventieplannen worden 109 lokale overheden gesubsidieerd om een veiligheids- en preventiebeleid uit te werken en te concretiseren. Op die manier richten de SVPP zich in ons land op de veiligheid en leefbaarheid van ongeveer 5,3 miljoen burgers van die lokale overheden:

 • Vlaanderen: 2,49 miljoen;
 • Wallonië: 1,71miljoen
 • Brussel: 1,04 miljoen.

Het effectieve bereik van de SVPP is ruimer. Bij uitbreiding richten de SVPP zich immers op de veiligheid en leefbaarheid van alle burgers van ons én de buitenlanders die in ons land vertoeven. De 109 steden en gemeenten met een strategisch veiligheids- en preventieplan zijn verzameld in 87 politiezones:

 • 25 ééngemeentezones
 • 62 meergemeentezones –  waarvan in 6 zones alle gemeenten een SVPP hebben.

Het feit dat 87 politiezones hun werking dus versterkt met de aanwezigheid van een preventiedienst, biedt mogelijkheden in de realisatie van een synergie tussen de preventiedienst en de politie.

Welke fenomenen worden behandeld?

Als we naar de top 5 van de fenomenen op nationaal niveau kijken, kozen 86 van de 109 gemeenten (ofwel 79%) ervoor om sociale overlast te bestrijden, 74 van de 109 (ofwel 68%) om inbraak aan te pakken, 62 van de 109 (ofwel 57%) druggerelateerde maatschappelijke overlast. Deze 3 fenomenen worden in meer dan de helft van de SVPP (109) gekozen.  48 van de 109 (ofwel 44%) pakken diefstal van en in auto’s aan en 44 van de 109 (ofwel 40%) administratief sanctioneerbare overlast.

Minder dan 4 % van de gemeenten koos ervoor om op te treden tegen diefstal met geweld, partnergeweld, eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken, geweld tegen kinderen, seksuele delinquentie, geweld tegen senioren, georganiseerde criminaliteit, gewapende diefstal, geweld tegen holibi’s en transgenders, geweld tegenover de representatieve overheidsfuncties, geweld gepleegd door stadsbenden. 

Geen enkele gemeente koos in zijn strategisch plan voor initiatieven ter preventie van afpersing, terrorisme, drugtrafiek en financiële, economische, fiscale, sociale fraude en corruptie.

Globaal genomen zijn vooral volgende fenomenen prioritair voor de lokale overheden:

 • Overlastfenomenen: sociale overlast, administratief sanctioneerbare overlast en druggerelateerde overlast
 • Diefstalfenomenen: inbraak, diefstal van en in auto’s, fietsdiefstal, gauwdiefstal
 • Verkeersveiligheid
 • Geweldsfenomenen: intrafamiliaal geweld en jongerengeweld
 • Gewelddadige radicalisering

Hoe worden de toegekende subsidies uitgegeven?

De kostencategorieën waarin de steden en gemeenten in 2014 grotendeels hebben geïnvesteerd zijn, in dalende volgorde van belangrijkheid, de personeelskosten(1), de werkingskosten (2) en tot slot de investeringen (3).

 • Bijgevolg heeft bijna 95 % (94,35 %) van het globaal totaalbedrag, ingediend door de steden en gemeenten, betrekking op de personeelskosten. 
 • Minder dan 4 % (3,42%) van het globaal totaalbedrag, gerechtvaardigd door de steden en gemeenten, heeft betrekking op de werkingskosten. 
 • Iets meer dan 2 % (2,23%) van het totaalbedrag, gerechtvaardigd door de steden en gemeenten, heeft betrekking op investeringen.

Welke resultaten kunnen worden waargenomen?
Focus op 3 prioriteitsfenomenen voor lokale overheden

Sociale overlast en administratief sanctioneerbare overlast en druggerelateerde overlast

 • Er dient te worden vastgesteld dat 103 gemeenten met een SVPP het fenomeen als prioriteit hebben geanalyseerd. 
 • Op nationaal niveau wordt er een globale afname opgemerkt: 15.671 feiten minder
 • Het vermoedelijke aandeel in deze globale afname van de gemeenten met een SVPP met dit fenomeen als prioriteit, bedraagt 53% (8.308 feiten minder).

Inbraak

 • Er dient te worden vastgesteld dat 74 gemeenten met een SVPP het fenomeen als prioriteit hebben geanalyseerd. 
 • Op nationaal niveau wordt er een globale afname opgemerkt: 18.789 feiten minder
 • Het vermoedelijke aandeel in deze globale afname van de gemeenten met een SVPP met dit fenomeen als prioriteit, bedraagt 41% (7.448 feiten minder).

Intrafamiliaal geweld

 • Er dient te worden vastgesteld dat 33 gemeenten met een SVPP het fenomeen als prioriteit hebben geanalyseerd. 
 • Op nationaal niveau wordt er een globale afname opgemerkt: 2.630 feiten minder
 • Het vermoedelijke aandeel in deze globale afname van de gemeenten met een SVPP met dit fenomeen als prioriteit, bedraagt 24% (640 feiten minder).

Gezien de resultaten die de 109 gemeenten met een SVPP hebben behaald, is het redelijk te veronderstellen dat dit dispositief een positieve rol heeft gespeeld bij de vermindering van criminaliteit.