Het onderzoek heeft betrekking op de rol die de lokale overheid speelt in de preventie en repressie van de criminaliteit. Welke informatiebronnen zijn er en hoe kan men de nodige informatie bereiken.