Brochure private veiligheid impact van de wetgeving op werknemers

Op 31 oktober 2017 werd de nieuwe wet die de private veiligheid in Belgiƫ regelt, gepubliceeerd. Aan de basis van deze nieuwe wet ligt onder andere het verlangen om de private bewakingssector tot een volwaardige speler in een integraal veiligheidsbeleid van de overheid te maken.

De brochure "Private veiligheid - de impact van de nieuwe wetgeving op werknemers van bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten" wil op een toegankelijke en duidelijke, maar ook op een eenvoudige en juiste wijze de hoofdlijnen van de wet weergeven en zo breed mogelijk informeren.

  • Nieuwe regelgeving van toepassing vanaf 10 november 2017
  • Hoe word ik bewakingsagent?
  • Verplichtingen en bevoegdheden van bewakingsagenten
  • Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

Deze brochure kwam tot stand op initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector verenigd in het Fonds voor Bestaanszeekerheid van de Bewaking, samen met de FOD Binnenlandse Zaken en enkele opleidingsverstrekkers.