Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 stelt de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Met dit modelformulier kan u een afwijkingsaanvraag indienen bij de Commissie voor afwijking.

Lees meer over de werking van de Commissie voor afwijking.