Het streven naar het opstellen van een gids met de lokale initiatieven inzake preventie van radicaliseringsprocessen die tot geweld kunnen leiden, kadert in het Europees project «Mobile team» van de FOD Binnenlandse Zaken. In België zijn immers heel wat interessante initiatieven ontwikkeld. Deze gids omvat een bundeling van al deze initatieven die het Mobile Team heeft kunnen oplijsten. Het doel van de gids is om als inspiratiebron te dienen voor alle lokale actoren in de strijd tegen gewelddadige radicalisering.