Handboek burenbemiddeling

Dit handboek is een geactualiseerde versie van het in 2010 uitgegeven handboek in het kader van een federaal project rond lokale bemiddeling dat georganiseerd werd door de directie lokale integrale veiligheid van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Het handboek kwam tot stand dank zij de samenwerking van ervaren bemiddelaars, academici en vertegenwoordigers van lokale, provinciale en federale overheidsdiensten.
Dat was essentieel om tot een handboek te komen dat zowel een theoretisch kader schetst als een aantal praktische instrumenten aanreikt. Tot op heden blijft het een referentie voor al wie met burenbemiddeling begaan is.