Deze gids vertrekt vanuit een preventiebeleid dat er naar streeft het onveiligheidsgevoel bij vrouwen in de publieke ruimte te verlagen.

De gids wil een inspiratie zijn voor stedelijke en gemeentelijke overheden om de genderdimensie te integreren in stedelijke, gemeentelijke en wijk ontwikkelingsplannen. Het doel is tot meer gendergelijkheid te komen in de toegang en het gebruik van de publieke ruimte.