Klassering van industriegebouwen

Sinds 15 augustus 2009 moeten nieuwe industriegebouwen voldoen aan de voorschriften van bijlage 6 bij het koninklijk besluit van 7 juli 1994 (vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing).

Deze brochure bevat verduidelijkingen en tabellen over de brandpreventievoorschriften voor industriegebouwen.