Waarom zijn rook en brand zo gevaarlijk?

Brochure brandveiligheid ouderen

Jaarlijks sterven in België tientallen mensen door een woningbrand. Vaak merken deze mensen de rook of brand te laat op, waardoor veilig vluchten onmogelijk is. Mensen die het overleven, getuigen dat het een ingrijpende gebeurtenis is.

Ongeveer de helft van de doden bij woningbranden is ouder dan 65 jaar.

Verschillende maatregelen kunnen je kans op overleven vergroten, bijvoorbeeld rookmelders plaatsen en een vluchtplan opmaken. En als je je beter bewust bent van brandrisico’s kan je ze ook aanpakken.

In deze brochure kom je ook te weten wat je moet doen bij brand, CO-vergiftiging en brandwonden.

Je kunt ook gratis beroep doen op een brandpreventieadviseur.

Al de tips in deze brochure kan je zowel gebruiken in een woning als in een appartement.