De bekendmaking van goede praktijken en de uitwisseling van expertise kunnen er verder voor zorgen dat er zich een cultuur van bestuurlijke handhaving ontwikkelt. Het doel van de leidraad "Bestuurlijke handhaving van misdaadfenomenen" is hiertoe bij te dragen.

Deze leidraad richt zich in eerste instantie vooral naar het lokale niveau. De opbouw van de leidraad bestaat uit twee grote delen aangezien bestuurlijke handhaving op twee niveaus kan worden geactiveerd: het lokale niveau en het federale/regionale niveau.