Het lentenummer van Besafe is verschenen. Meer en meer lokale overheden pakken de (georganiseerde) criminaliteit aan via de bestuurlijke weg.
In deze editie leest u hoe de ARIEC's en de AD Veiligheid & Preventie de lokale overheden ondersteunen bij de ontwikkeling van bestuurlijke aanpak.

Verder krijgt u een overzicht van de reeds verschenen uitvoeringsbesluiten bij de Wet Private Veiligheid.

U ontdekt ook meer over de evaluatie van de bestrijding van overlast (naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019) en de impactevaluatie van de strategische veiligheids- en preventieplannen.

Tot slot leest u in dit nummer alles over de Veiligheidsmonitor 2018.

Documenten