De nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid werd op 31 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 10 november 2017, 10 dagen na publicatie. De vernieuwde regelgeving schept een modern en duidelijker kader voor de private veiligheid. 

Er kwamen nieuwe sectoren bij, de bewakingssector kreeg nieuwe bevoegdheden, de toegangsvoorwaarden en de controles zijn duidelijk afgebakend. Maar wat betekent de nieuwe wet nu voor de lokale overheid, de burger en de sector?

Documenten