cellule foot

2020 zal voor de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken in het teken staan van innovatie: verbeteren van de toegangscontrole van de stadions, digitaliseren van de ticketing, begeleiden van de clubs bij de bouw van hun nieuw stadion. We zullen voor veel uitdagingen komen te staan als we de veiligheid van de voetbalwedstrijden willen verhogen.

0

De technologische evoluties hebben een impact op ons dagelijks leven en vormen duidelijk een opportuniteit voor de voetbalwereld, met name op het gebied van de veiligheid. Momenteel worden binnen de taskforce ticketing de nieuwe middelen voor de toegangscontrole en de e-tickets bestudeerd. Er zal een nieuw systeem voor ticketbeheer en toegangscontrole worden aangenomen met als doel op termijn de diensten die aan de toeschouwers worden aangeboden, te verhogen en een optimale veiligheid tijdens de voetbalwedstrijden te garanderen.

Olivier Labarre, directeur van de Voetbalcel: "De taskforce ticketing, die wordt gecoördineerd door de Voetbalcel en die bestaat uit deskundigen van de politiediensten en clubs/leidinggevende instanties van het Belgisch voetbal, zal in 2020 doorgaan met de eind 2019 begonnen werkzaamheden die als doel hebben de regelgeving van het ticketbeheer te hervormen en daarbij de bescherming van de individuele gegevens te garanderen."

0

Aanmoedigen van preventie-initiatieven

In 2019 heeft de Voetbalcel steun geboden en meegewerkt aan drie preventieprogramma's: 

  • Zo werd via het Fonds Jo Vanhecke in totaal 40.000 euro aan subsidies toegekend aan 8 sociale projecten. Die projecten hadden tot doel het racisme in het voetbal te bestrijden, de veiligheid te verhogen en de sociale cohesie te versterken;
  • De KBVB heeft een subsidie van 18.500 euro ontvangen om het werk van de stewards te verbeteren en op basis van de huidige beschikbare technologie veiligheidsuitrustingen te ontwikkelen;
  • Ten slotte heeft de Pro League een subsidie van 18.500 euro ontvangen om een campagne te voeren tegen racisme en discriminatie in het voetbal. Zo werden er sensibiliseringsfilmpjes gemaakt en een gedetailleerde handleiding van de preventie- en sanctiemaatregelen die bij incidenten moeten worden genomen.

In 2020 lanceert de Voetbalcel in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting een nieuwe projectoproep om de functie van de Supporters Liaison Officer te promoten. In de maand maart zal er een jury samenzitten om de laureaten te selecteren.

1
Aanmoedigen van preventie-initiatieven

De opvallende cijfers van 2019

De cijfers betreffende de toepassing van de voetbalwet tonen al verschillende jaren aan dat het nultolerantiebeleid van de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken ten aanzien van de risicosupporters ervoor zorgt dat toeschouwers in een aangename sfeer en in alle veiligheid hun passie kunnen beleven.

Olivier Labarre, directeur van de Voetbalcel: "We zijn er ons van bewust dat voetbal en emoties hand in hand gaan. Het is echter belangrijk om tolerantiedrempels vast te leggen zodat elke toeschouwer beschermd wordt tegen zij die van mening zijn dat beledigingen of discriminerende slogans deel uitmaken van de folkore."

 

  • De Voetbalcel heeft 1310 nieuwe processen-verbaal ontvangen van de politiediensten voor inbreuken op de voetbalwet;
  • Bij 1.197 procedures, of in meer dan 85 % van de gevallen, werd een stadionverbod en/of een geldboete uitgesproken;
  • Er werden 114 waarschuwingen uitgesproken;
  • In 93 procedures werd er geen straf uitgesproken;
  • Eind 2019 hadden 1083 personen een stadionverbod;
  • De inspecteurs van de Voetbalcel hebben 33 adviesbezoeken uitgevoerd om de clubs te adviseren over de toe te passen veiligheidsnormen en er werden 30 stadioninspecties uitgevoerd om de conformiteit met de Voetbalwet en diens uitvoerinsbesluiten te controleren. Bij inbreuken krijgen de clubs een administratieve geldboete tussen € 500 en € 250.000.

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem: “Ik merk een grote gemeenschappelijke wil bij alle betrokken partijen om verder te werken aan het versterken van de veiligheid in en rond de stadions, in het belang van de supporters, de spelers, maar ook van de veiligheids- en hulpdiensten zelf. De menselijke factor blijft cruciaal bij zowel preventie als controle, denken we onder meer aan de belangrijke rol van de stewards. We zetten ook verder in op innoverende technieken op het vlak van preventie en, indien nodig, ook voor bestraffing van vastgelegde feiten. De cijfers tonen aan dat onze diensten uitstekend werk verrichten, maar de uitdagingen blijven zeer groot. We blijven ons dan ook dit jaar opnieuw volop inzetten om van elke voetbalwedstrijd een feest te maken voor iedereen.”

 

 

De cijfers van 2019 raadplegen

1
De opvallende cijfers van 2019

Perscontact

Thomas Gijs 

[email protected]

0473/81 77 26

1
Perscontact